Büyükelçinin Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti’nin İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki Daimi Temsilciliği görevime 23 Şubat 2020 tarihinde başlamış bulunmaktayım.

24 Temmuz 2015’te faaliyete geçmiş olan Daimi Temsilciliğimizin kuruluşu, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer alan ve etkin bir üyesi olan ülkemizin Teşkilat’ı daha ileriye götürme ve İslam dünyasının ihtiyaçlarına tam ve etkin çözümler üretebilecek bir mahiyete kavuşturulması yönündeki gayretlerinin önemli bir aşamasını teşkil etmektedir.

Müslümanların üçüncü mukaddes mabedi olan ve İsrail'in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’nın, 21 Ağustos 1969 tarihinde radikal bir Yahudi tarafından kundaklanması üzerine, 22–25 Eylül 1969 tarihlerinde Rabat’ta düzenlenen İslam Zirve Konferansı’nda alınan bir kararla kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın merkezi, Kudüs kurtarılıncaya kadar Cidde’dir.

Teşkilat, asli davası olan Filistin ve Kudüs’ün işgalden kurtarılmasının yanısıra İslamofobi ve dinsel hoşgörüsüzlükle mücadele, İslam dünyasında kadın ve çocuk haklarının güçlendirilmesi, Müslüman azınlıkların haklarının korunması, mültecilere insani yardım ulaştırılması, üye ülkelerin kalkınma programlarına destek verilmesi ve ekonomi,ticaret, bilim ve teknoloji, kültür, eğitim, insan hakları gibi diğer birçok konuda yaptığı çalışmalarla önemini korumaktadır.

Ülkemizin başta kardeş İslam ülkeleri olmak üzere bölgesel ve küresel düzeyde uluslararası barış, istikrar, güvenlik ve refaha katkıda bulunma yolunda benimsediği öncü ve ön alıcı dış politikaya uygun olarak, İslam İşbirliği Teşkilatı içinde esasen geçmişten bu yana oynadığı etkin ve olumlu rol, geçen beş sene zarfında Daimi Temsilciliğimizin çalışmalarıyla daha da ileri götürülmüştür.

Teşkilat’ın 4 daimi komitesinden biri ve Bakanlar düzeyinde karar alma organı olan İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) Başkanlığı Sayın Cumhurbaşkanımızca deruhte edilmektedir. İslam Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) gibi iki önemli İİT alt kuruluşuna ülkemizce evsahipliği yapılmaktadır. İslam Ülkeleri için Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İİT Yayıncılık Düzenleyici Otoriteleri Forumu (IBRAF), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) gibi İİT ilgili kuruluşları da çok önemli işbirliği alanlarında ülkemizde faaliyet göstermektedir. Kuruluş süreci devam eden İİT Tahkim Merkezi, İİT Polis İşbirliği ve Koordinasyon Merkezi ile İİT Medya Forumu da ülkemizin evsahipliğinde faaliyet gösterecektir. Dolayısıyla, kapsamlı bir organ ve kurumlar sistemi olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın önemli evsahiplerinden biri de Türkiye’dir.

14-15 Nisan 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen 13. İslam Zirvesi’yle üstlenilen ve 31 Mayıs 2019’da Mekke’de düzenlenen 14. İslam Zirvesi’yle nihayete eren Zirve Dönem Başkanlığımızda ülkemiz başarılı bir liderlik sergileyerek Teşkilatın ilerlemesine katkıda bulunmuştur. Kuds-i Şerif ve Filistin’deki sorunlara ilişkin iki olağanüstü İslam Zirvesi ve bir olağanüstü İcra Komitesi toplantısı ile Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen terör saldırısını müteakiben yapılan acil İcra Komitesi toplantısı ülkemizin evsahipliğinde düzenlenmiştir.

Görevim boyunca Daimi Temsilciliğimizin izleyeceği öncelikli hedefler, Teşkilatın program ve faaliyetlerine etkin katılımımızı, Teşkilatın kurumsal kapasitesine desteğimizi ve gerektiğinde inisiyatif alma hazırlık ve kararlılığımızı sürdürmek ve İslam dünyasıyla siyasi, iktisadi, kültürel, sosyal ve teknik alanlarda işbirliği ve dayanışmayı daha da ileriye taşımaktır.

Daimi Temsilcilik olarak, bu hedefler doğrultusunda, ilgili ulusal ve uluslararası paydaşlarla eşgüdüm içerisinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.