Büyükelçinin Özgeçmişi

Büyükelçi Mehmet Metin EKER

EĞİTİM

  • 1993-1995:Harvard Üniversitesi (Kennedy School of Government) Kamu Yönetimi Bölümü (2 Years-MPA), Yüksek Lisans

  • 1988-1991:Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Yüksek Lisans

  • 1984-1988:Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans

İŞ DENEYİMİ


  • Şubat 2020-…: Büyükelçi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdinde TürkiyeCumhuriyeti Daimi Temsilcisi


  • 2010-2020 Şubat: İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi(İSEDAK) Genel Direktörü:

-İSEDAK Sekretaryası hizmetlerinin yürütülmesi

-İSEDAK Proje Finansmanı Mekanizması’nın tasarımı ve yürürlüğe konması

-İSEDAK Araştırma Projeleri ve Çalışma Grupları’nın tasarımı ve yürütülmesi

-İİT, ECO, OECD, AB gibi çok taraflı uluslararası kuruluşlarla ilişkilerin koordinasyonu


  • 1989-2010:Devlet Planlama Teşkilatı, Planlama Uzmanı:

-Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü (2001-2010)

-Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (1996-2001)

-İktisadi Planlama Genel Müdürlüğü (1989-1996)